Prihláška

Meno a Priezvisko*
Dátum narodenia*
 / 
 / 
Adresa a Telefón:*
Výcvik na skupinu:*
E-mail:*
Opíšte obrázok:

Je potrebné mať vyplnenú Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, aj pri elektronickom prihlásení, ktorú si musíte vyzdvihnúť osobne, pretože obsahuje aj potvrdenie od lekára.

Pri online prihlásení Vám bude prihláška vystavená a pri osobnom prihlásení je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a vyplnenú priniesť zo sebou .

Pri osobitnom výcviku na skupinu „A“ alebo „A2“ je potrebné doložiť  čestné vyhlásenie o dĺžke praxe vo vedení motocykla.