Prihláška

Je potrebné mať vyplnenú Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, aj pri elektronickom prihlásení, ktorú si je možné vyzdvihnúť osobne alebo si ju stiahnuť a vytlačiť, pretože obsahuje aj potvrdenie od lekára. Ak si ju budete tlačiť sami musí to byť obojstranná A4. Až s vyplnenou a potvrdenou žiadosťou od lekára môžte prísť sa zapísať do kurzu.

Pri online prihlásení Vám bude prihláška vystavená a pri osobnom prihlásení je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a vyplnenú priniesť zo sebou .

PRIHLÁŠKY na STIAHNUTIE

Prihláška na skupinu „B“

    

Prihláška rozširovací výcvik skupín A2,A

Pri osobitnom výcviku na skupinu „A“ alebo „A2“ je potrebné doložiť  čestné vyhlásenie o dĺžke praxe vo vedení motocykla. Toto prehlásenie sa podpisuje ale až pri odovzdávaní dokumentáciu priamo na polícií.